egaranti 2. Tur
Yazılım
Garanti belgelerini dijitalleştiren ve tüketicilerin garanti süreçlerini tek bir panelden yönetmeleri için firmalara SaaS çözümler sunan bir web uygulamasıdır.
Bitiyor: 29.12.2023
Fonlama Kapanmıştır
Toplanan
18.265.700
Fonlama Hedefi
18.000.000
Yatırımcı Sayısı
697
101.48%
Kampanya Videosu
Kampanya Hakkında

GİRİŞİM ŞİRKETİ HAKKINDA 

egaranti Nedir?

API tabanlı egaranti platformunda üretici ve ithalatçı firmalar; e-ticaret altyapılarına, pazar yerlerine ve fiziksel satış kanallarındaki CRM sistemlerini saniyeler içerisinde entegre ederek garanti süreçlerini tek bir noktada yönetimini sağlamaktadırlar. 

Bunun çıktısı olarak da egaranti, garanti belgelerini dijitalleştirerek tüketicilerin garanti süreçlerini tek bir uygulamadan kolayca yönetmelerini sağlamaktadır.

2022 yılında faaliyetlerine başlayan Egaranti, 110 + marka, 24 partner ve 250.000'in üzerinde kullanıcısıyla garanti süreçlerini dijitalleştirmeye devam etmektedir.

Yatırım Taahhüdü

Girişimin yatırım turuna, Hedef Portföy Yönetim A.Ş. Startup Burada GSYF 6.000.000 TL yatırım taahhüdü vermiştir.

Girişimin yatırım turuna, Techpoint Arge ve  Destek Hizmetleri A.Ş. 1.500.000 TL yatırım taahhüdü vermiştir.

Bedelsiz Pay Hediye Kampanyası 

Kampanyaya 2.500.000 TL ve üzerinde yatırım yapan yatırımcılara yaptıkları toplam yatırım tutarının %25’i kadar ilave bedelsiz pay verilecektir. 

Kampanyaya 1.000.000 TL ve üzerinde yatırım yapan yatırımcılara yaptıkları toplam yatırım tutarının %10’u kadar ilave bedelsiz pay verilecektir. 

Kampanyaya 100.000 TL ve üzerinde yatırım yapan yatırımcılara yaptıkları toplam yatırım tutarının %5’i kadar ilave bedelsiz pay verilecektir.

Bedelsiz paylar MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Dağıtılacak bedelsiz paylar mevcut ortakların paylarından oransal olarak düşecektir.

Kampanya Hakkında Önemli Bilgiler!

Önemli Not: Bu Kampanya’da %20 fazla fonlama izni bulunmaktadır.

1 TL pay satış fiyatı baz alındığında her bir payın değeri 1 TL nominal değerli payların 150.000.000 TL şirket değeri üzerinden pay başına değeri ek fonlamanın gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak 6,134970 TL ile 7,194245 TL aralığında oluşacak ve 1 TL nominal fiyat ile satışa sunulan paylara karşılık verilecek pay adedi 0,138 TL ile 0,163 TL arasında olacaktır.

Kitle fonlaması kampanyasında satışa sunulacak payların Toplam nominal değeri 2.502.000 TL ile 3.520.800 TL arasında olup 18.000.000 adet pay ek fonlama ile birlikte 21.600.000 adet pay satışa sunulacaktır.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında EGARANTİ TEKNOLOJİ ARACILIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ adlı Girişim Şirketinin Birim Pay Satış Fiyatı 1 TL’dir.

Nama yazılı B ve C grubu paylar ihraç edilecektir. 

A ve B grubu pay sahipleri arasında Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalanmış olup paylara ait çeşitli hak ve imtiyazlar işbu maddede açıklanmıştır. Yatırım ve Pay Sahipleri Sözleşmesi kapsamında Şirket’e herhangi bir yükümlülük veya kısıtlama getirilmemiştir. 

B grubu paylar kampanyaya yatırım taahhüdü veren Hedef Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Startup Burada Girişim Sermayesi Yatırım Fonu adına çıkarılacaktır.

C grubu payların bir kısmı kampanyaya yatırım taahhüdü veren Techpoint Arge ve  Destek Hizmetleri A.Ş adına çıkarılacaktır.

Kampanya’da C grubu paylara sahip olacak yatırımcıların paylarına dair herhangi bir imtiyaz veya kısıtlama yoktur.

Tebliğ’in 16’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında; “Yatırımcılara verilecek paylardan doğan ortaklık hakları ile varsa bu paylara ilişkin imtiyazlar bilgi formunda açıkça belirtilir. Nitelikli yatırımcılar hariç olmak üzere yatırımcılara verilecek paylar arasında imtiyaz farkı yaratılamaz” denilmiştir.

Nitelikli yatırımcılar hariç olmak üzere yatırımcılara verilecek paylar arasında imtiyaz farkı bulunmamaktadır.

İlk Kitle Fonlama Kampanyası Yatırımcılarına Önemli Not:

Egaranti’nin ilk yatırım turu sonrası değerlemesi 25.000.000 TL’dir. Şirketin ek fonlama ve verilen bedelsiz paylar ile birlikte şirketin %13,44’üne karşılık toplam 474 yatırımcıdan 2.799.999 TL yatırım alınmıştır. 1 adet payın değeri ise 8,771933 TL olarak hesaplanmıştır.

İkinci yatırım turunda Egaranti’nin yatırım sonrası değerlemesi 150.000.000 TL’ye ulaşırken şirket 18.000.000 TL yatırım toplamını (Yatırım tutarı %20 ek fonlama ile 21.600.000 TL’ye çıkabilir) hedeflemektedir. Bu kapsamda 1 TL pay satış fiyatı baz alındığında her bir payın değeri 1 TL nominal değerli payların 150.000.000 TL şirket değeri üzerinden pay başına değeri ek fonlamanın gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak 6,134970 TL ile 7,194245 TL aralığında oluşacak ve 1 TL nominal fiyat ile satışa sunulan paylara karşılık verilecek pay adedi 0,138 TL ile 0,163 TL arasında olacaktır.

Kitle fonlaması kampanyasında satışa sunulacak payların toplam nominal değeri 2.502.000 TL ile 3.520.800 TL arasında olup 18.000.000 adet pay ek fonlama ile birlikte 21.600.000 adet pay satışa sunulacaktır.

Yatırımcılara kolaylık olması adına örnek vermek gerekirse (Ek fonlama olmaksızın 18.000.000 TL fon toplandığının kabulü halinde): Egaranti’nin ikinci tur kitle fonlama kampanyası öncesinde elinde 5000 adet Egaranti hisse bulunan bir yatırımcının 8,77 TL pay değeri ile 43.850 TL’si bulunmaktadır. Bu yatırımcının pay oranı (5000/2.849.999) 0,0018%’dir. Yatırımcının kampanya sonrası yeni sermayeye göre mevcut hisse adedi 32189,48 olacaktır. Buna göre kampanya sonrası herhangi bir yatırım yapmayan yatırımcının 231.579,027 TL’si olmuş olacaktır. Yatırımcının yeni pay oranı %0,0015 olacaktır. Bu örnekte 2.turda yatırım yapmayacak olan yatırımcılarımızın pay oranları seyrelse de sahip oldukları payların değerinin MKK nezdinde yatırım turu sonrası değiştirilecek pay fiyatı ile birlikte 5,28 katına çıkacaktır.

İkinci yatırım turunda Şirket’in 2.849.999 TL olan sermayesi 18.000.000 TL (ek fonlama ile  maksimum 21.600.000 TL olacak şekilde) artırılarak 20.849.999TL’ye (ek fonlama ile 24.449.999 TL) çıkartılacaktır. Bu kapsamda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre pay sahipleri rüçhan hakkını kullanmaya davet edilmiştir ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gereken başvurular süresi içerisinde yapılmaktadır.

Garanti Belgelerini Dijitalleştiren egaranti'nin Hikayesiegaranti Temmuz 2023 Tarihli Yatırımcı Sunumu


egaranti Hangi Problemleri Çözmek için Kurulmuştur?

Markaların, toptan satışlar sırasında erişebildiği garanti verisi genellikle sadece %1 seviyesindedir. Bu, pazarlama ve yeni müşteri kazanma konusunda büyük bir engel teşkil eder. egaranti'nin entegrasyon altyapısı sayesinde markalar, bu verileri tek bir merkezden yönetebilir ve ek garanti gibi çeşitli çapraz satışları kolayca gerçekleştirebilirler.

Tüketiciler Egaranti için bir çıktıdır. Her markanın ayrı süreçlerinin yanında geleneksel kalmış ve süreleri çok uzun zaman alan servisleri tüketicileri hiç mutlu etmemektedir. Yine kullanıcılar her marka için ayrı bir sistem kullanmak durumunda kalmaktadırlar.

Var olan Çözümler Neden Yeterli Değil?

- Garanti belgeleri, üretici firmalar tarafından verilmesi zorunlu bir dokümandır. Bu süreci kağıt formda ilerleten firmalar satıcının garanti belgesini iletmeme durumundan dolayı ciddi cezalara ve zararlara maruz kalmaktadır.

- Markalar için; pazar yeri - mağaza - bayi kanallarını tek bir yerden yönetecekleri bir servis bulunmamaktadır.

-Egaranti pazar yerleri dahil API entegrasyonlarını entegratör firma olarak gerçekleştirmektedir. (Pazar yerleri satıcının telefon numarasını paylaşmaz.)

- Kullanıcı verilerinin genişlediği noktalarda büyük ölçekli markaların yapamayacağı veri analizi ile pazarlama faaliyetlerini yürütmekteyiz.Çünkü Egaranti'de birçok marka verisi bulunmaktadır.

- Alışveriş yapan kullanıcılar veya tüzel kişiler tüm cihazlarını kontrol edebilir ve süreçlerini tek bir yerden yönetebilir. 

egaranti bu Problemleri Hangi Yöntemlerle Çözmeyi Planlıyor?

API tabanlı Egaranti platformunda üretici ve ithalatçı firmalar; e-ticaret altyapılarına, pazar yerlerine ve fiziksel satış kanallarındaki CRM sistemlerini saniyeler içerisinde entegre ederek garanti süreçlerini tek bir noktada yönetimini sağlamaktadırlar. Bunun çıktısı olarak da egaranti, garanti belgelerini dijitalleştirerek tüketicilerin garanti süreçlerini tek bir uygulamadan kolayca yönetmelerini sağlamaktadır.

egaranti Nedir ve Nasıl Kullanılır?egaranti'nin Sağladığı Faydalar Nelerdir?

 1. Firmalar / Markalar için;

  a. API tabanlı platform, uygulamayı şirketler ekibi için çok daha basit hale getirir ve e-ticaret platformlarıyla ve satış kontuarlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşmesini sağlar.
  b. Ürünlerin garanti süreçlerinin uçtan uca takip edilmesini sağlar.
  c. Satın aldıktan sonra uzatılmış garanti planları sunarak sistem üzerinden gelir elde etmeyi mümkün kılar.
  d. Yapay zeka ile garanti sürecindeki ürünlerin arıza ve problemleri raporlanarak üretim maliyeti ve teknik servis maliyetlerini düşürür.
  e. Garanti belgelerinin kağıt baskı ve arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır.
  f. Satış sonrası servislerde ve garanti süreçlerinde harcanan zamanın minimum seviyede tutulmasını sağlar.
  g. Tüm garanti verilerine tek platform üzerinden, zaman kısıtı olmaksızın ulaşabilmeyi mümkün kılar.
  h. NLP çalışmaları ile geliştirilecek olan ChatBot ile firmaların satış sonrası servislerdeki müşteri hizmetleri personeli maliyeti azalır. 

 2. Kullanıcılar / Tüketiciler için;

  Kullanıcılar/Tüketiciler, ürün satın alım anında firma tarafından cep numarası üzerine garanti belgesi tanımlanır. Kullanıcı, telefonuna gelen SMS'deki linke tıklayarak hesabını aktive eder ve hesabına tanımlanmış olan tüm garanti belgelerini ve detaylarını görebilir.

  a. Kullanıcılar/Tüketiciler Egaranti'ye kayıt olmadan önce satın aldığı ürünlerin garanti belgelerini manuel yükleyerek saklamasını mümkün kılar. 
  b. Kullanıcılar/Tüketiciler belirli ürünlerde garanti şartlarını genişletebilir.
  c. Kullanıcılar/Tüketiciler yetkili servise garanti talebi oluşturabilir.
  d. Kullanıcılar/Tüketiciler ürününü servise gönderdiğinde firmayı aramadan ürünün güncel durumunu öğrenebilir.
  e. Görüntü işleme tabanlı geliştirilen altyapı sayesinde satış sonrasında ürün validasyon çalışmaları sağlanır. Kısacası tüm garanti süreçleri yönetilebilir.

 3.  Çevre ve Sürdürülebilirlik için;

  Garanti belgesi, kullanım kılavuzu, servis fişi gibi kağıt tüketimini ortadan kaldırdığı için sadece garanti belgesi kullanımında bile günlük binlerce ağacın kesilmesine engel oluyor. Kullanım kılavuzu ve servis fişi gibi belgeleri de zaman içerisinde dijitalleştiğinde  günlük yüzbinlerce ağacın kesilmesine engel olunmuş ve karbon ayak izin %4 oranında azaltılmış olmaktadır.

egaranti'yi Rakiplerinden Ayrıştıran Özellikleri Nelerdir?

 1. Ürünlerin garanti süreçlerinin baştan sona takip edilmesini sağlar.
 2. Piyasaya sürülen ürünlerin garanti süreçleri, pazar yerleri dahil olmak üzere API entegrasyonları gerçekleştirir. (Pazar yerleri satıcının telefon numarasını paylaşmaz. Egaranti de paylaşmaz, sadece garanti verilerini kullanıcıya dijital olarak aktarabilir.)
 3. Büyük ölçekli markaların yapamadığı veri analizi ile pazarlama faaliyetleri gerçekleştirir, çünkü Egaranti'de birçok marka verisi bulunmaktadır.
 4. Kullanıcılar veya tüzel kişiler yaptıkları alışverişleri tek bir yerden kontrol edebilir ve tüm cihazlarını yönetebilirler. 

egaranti Ürün ve Entegrasyon Özellikleri

 1. Firmalar için;
  a. Garanti belgesi ve kullanım kılavuzlarını dijital olarak aktararak kağıt basım maliyetinden kurtulmaktadırlar. belgesi ve kullanım kılavuzlarını dijital olarak aktararak kağıt basım maliyetinden kurtulmaktadırlar.
  b. Toptan, bayi ve pazaryeri aracılığı ile yaptığı satışlarda müşteri verilerine erişebilmektedirler.
  c. Müşteri hizmetleri yoğunluğunu %15 azaltmaktadır.
  d. Satış sonrasında ek garanti, bakım onarım paketi ve sigorta paketi satarak gelir elde edebilmektedirler.
  e. Servise gelen ürünlerin arıza türlerine ve geçmişine erişebilmektedirler.
  f. Tüm müşteri datasını tek yerden yönetebiliyor ve pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmektedirler.

  g. Ana sayfada kampanyalarını yayınlayarak marka görünürlüğü sağlamaktadırlar.
  h. Müşteri memnuniyetini %55 oranında arttırmaktadırlar.
  ı. Anlık satış verisi ile tedarik zinciri yönetimini verimli hale getirmektedirler.

 2. Kullanıcılar için; 
  a. Adına kayıtlı tüm garanti belgelerini tek yerden yönetebilmektedirler.
  b. Onaylı ürünler alanında satın aldığı ürünleri hiç bir işlem yapmadan görüntüleyebilmektedirler.
  c. Onaysız ürünler alanında öncesinde satın aldığı cihazları ekleyerek yönetebilmektedirler.
  d. Kalan garanti süresini görüntüleyebilmektedirler.
  e. Servis’e soru sorabilmektedirler.
  f. Garantiye ürün gönderebilmektedirler.
  g. Ek garanti, bakım onarım ve sigorta paketlerini satın alabilmaktedirler.
  h. Markaların kampanyalarına erişebilmektedirler.

Gelecek Yıllar için Planlanan Hizmetler

 1. Firmalar için;
  a. Ürüne ait yedek parça ve ek ürün satışını gerçekleştirmek,
  b. İkinci elde garanti verisi aktarılan müşteri verisine erişebilmek,
  c. Ürün servise geldiğinde tüketiciyle iletişim kurmaya gerek kalmaksızın servis ödemelerini alabilmek,
  d. Onaysız ürünlere eklenen yani firmaların geçmişte satılan ürünlerinin garanti belgesi Egaranti ile oluşturulmamış olanlarının da geçmiş müşteri verilerine erişebilmek,
  e.  Kullanım ömrü azalmış ürünlere geri alım kampanyaları ve yeni ürün önerimi yapabilmek,
  f. Yapay zeka ile müşterilere cevap vererek müşteri hizmetlerinde %60 yoğunluk azaltmak,

  g. Müşteri sadakat uygulaması olarak müşterilerine puan, kupon ve hediye kartı tanımlama gibi opsiyonlara erişim planlanmaktadır.

 2. Kullanıcılar için; 
  a. Ürüne ait yedek parça satın alabilmek,
  b. İkinci Elde garanti datasını aktarabilmek,
  c. Ürün servise gittiğinde garanti dışı / içi servis ödemesini yapabilmek,
  d. Onaysız ürünlere eklenen ürünleri onaylı hale çevirerek marka ile direk iletişim kurabilmek,
  e. Kalan garanti süresi azaldığında bildirim için alarm özelliği eklemek,
  f. Garantiye ürün gönderebilmektedirler.
  g. Ek garanti, bakım onarım ve sigorta paketlerini satın alabilmaktedirler.
  h. Ürün kullanım durumu alınarak kiralama ve 2. el satış platformlarına otomatik ürün yüklemek planlanmaktadır.

egaranti Dijital Dönüşüm Webinarı

 İLERLEME RAPORLARI

Ağustos 2022 Güncelleme Raporu:

 • Bu ayda ekibe Backend Developer göreviyle Enes dahil oldu.
 • Ağustos ayında Vestel, General Mobile, KVK Teknoloji ve Bilicra markaları ile birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
 • Aktarılan garanti verilerinde, kullanıcıların dahil olma oranı %65’e düştü. 
 • Kısa ve uzun vadeli olan ürün, finansal ve pazarlama stratejisi planlandı.
 • Markaların çok önemsediği ”Genişletilmiş Garanti Yönetimini” aktif hale getirildi.
 • Trendyol – Çiçeksepeti ve N11 ile entegrasyon çalışmaları tamamlandı.
 • Ağustos ayında uygulamayı geliştirmek için 93 değerli geri bildirim toplandı. 
 • Linkedin’de 2000 takipçiye yaklaşıldı.
 • Ağustos ayında 1 küresel ve 1 ulusal hızlandırma programına başvuruldu.
 • Bu ay içerisinde 3070 tekil ziyaretçi siteyizi ziyaret etti ve 18 kişi e-posta adreslerini gönderdi.

Eylül 2022 Güncelleme Raporu:

 • Eylül Ayında ekibe Growth Marketer olarak Selin dahil oldu. 
 • Bu ay da Upwatch ile çalışmaya başlandı. Online kanallardaki entegrasyonlar tamamlandı. 
 • Eylül ayında; Fantom, Aygaz, Arzum, Perkon ve Berqnet markaları ile birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Aynı zamanda bu ayda yatırımcılardan Ata-Tek ve Panel Kırtasiye ile çalışma noktasında görüşmeler gerçekleştirildi.
 • Albaraka Garaj Ön Hızlandırma Programı‘na kabul alındı.
 • Shopify – Woocommerce – T-soft – Amazon ve E-Ptt Avm ile entegrasyon çalışmalarını tamamlandı.

Ekim 2022 Güncelleme Raporu:

 • İlk görüşmesi Eylül ayında yapılan büyük ölçekli bir firma ile 31 Ekim tarihinde yapılan görüşmede anlaşmaya varıldı. Süreçte önce online entegrasyonlar tamamlanacak. Ardından tüm satış kanalları ile entegre olarak duyuru hedeflenmektedir.
  Ekim ayında; Samsung Türkiye, Beko, Teknosa, Dyson Türkiye, Armada Saat, Penta, Fazlıoğlu Otomotiv, Easy Cep, Genpa, Silverline, SSH Bilişim, Fantom ve Aygaz ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
 • Kasım ayında 25 marka ile görüşme hedeflenmektedir. Buradaki amaç ise markalarla tanışmak ve onların ihtiyaçlarını analiz etmektir. Bu ayda anlaşılan markalar ve satıcıları dahil olmak üzere toplam da 18 farklı pazar yeri entegrasyonunu aktifleştirildi. 
 • Yatırımcılardan alınan geri bildirimlerle blog alanını blog.egaranti.com yerine egaranti.com/blog şeklinde yine kasım’ın ikinci haftası güncelliyor olacaktır.
  Ekim ayında, içerik stratejimizin bir parçası olarak, garanti süreçleri konusunda 4 blog yazısı oluşturduk.
 • Bu ayda, barkod/seri no okuma api’sini ürün içerisinde aktif hale getirildi.
 • Önceki ay, yeni dizayn sistemi yazmaya başladığımızı iletilmişti. https://app.egaranti.com/login Uygulama için geri bildirimleriniz bizim için çok değerli.
 • 22-23 Ekim tarihinde remote çalışan ekip, Egaranti’nin 1. yıldönümünde İstanbul’da ağırlandı. Geçmiş analiz edildi. Hedefler belirlendi. 

Kasım 2022 Güncelleme Raporu:

 • Bu ayda geliştirici ekibe Product Designer (Ürün tasarımcısı) olarak Özge dahil oldu. Böylece ekibin sayısı 10’a çıkmış oldu.
 • Kasım ayında; Honor Türkiye, Gençpa, Doğtaş, Kelebek Mobilya, Getmobil, Savran Holding (Hızlısaat.com), Mais Motorlu Araçlar A.Ş. - Renault Türkiye, Dacia Türkiye, Simfer Global, Byqee, Hergele.co, Adlema, Triwi, Ebebek, Yataş, MediaMarkt, KVK Teknoloji, Simfer Türkiye, Volta Motor ve Assistron firmaları ile birebir görüşmeler gerçekleştirildi.  
 • T-Soft ile işbirliği noktasında, Sinan ve Faruk liderliğinde görüşmeler gerçekleştirildi. Aralık 3. haftasında, T-Soft uygulamaları içerisinde Egaranti’de olacak. Bu gelişme, firmaların çok daha hızlı ve kolay bir şekilde entegre olmasını sağlayacak.
 • Kasım ayı sonu itibariyle 7 firma ile canlıdayız. Ve yine 7 firma ile POC test süreci devam etmektedir.
 • Bu ay içerisinde, 3 yeni firmaya fatura kesildi.
 • Kasım ayında, istekleri üzerine 1 küresel ve 4 ulusal VC fonuyla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
 • Ekim güncellemesinde aktarıldığı gibi bu ay içerisinde yeni websitemizi canlıya alındı. https://egaranti.com/tr/ 
 • Geri bildirimler ile, blog alanını blog.egaranti.com subdomain’i yerine egaranti.com/blog altına taşındı.
 • Bu ayda anlaşılan markalar ve satıcıları dahil olmak üzere toplam da 9 farklı pazar yeri entegrasyonunu aktifleştirildi.
 • Ürün geliştirme tarafında ''Toplu Garanti Gönderim'' sürecini firma paneli içerisinde aktif hale getirildi.
 • İkas API entegrasyon çalışmalarını tamamlandı.
 • İçerik stratejisinin bir parçası olarak, garanti süreçleri konusunda 4 blog yazısı oluşturuldu.

Aralık 2022 Güncelleme Raporu:

 • Aralık ayında; Arçelik, Enplus, Cardiff, MediaMarkt, Hepsiburada, Viomi Türkiye, Techpo, Coprint 3D, Fakir Türkiye, Acrome, Logosoft, Byqee, Doğanlar Mobilya Grubu ve Bircom firmaları ile birebir görüşmeler gerçekleştirildi. 
 • Aynı ay içerisinde Arçelik ile yapılan 2. görüşmede, Oliz uygulaması içerisinde neler yapabiliriz üzerine konuşuldu.
 • Bu ayda İdeasoft ile iş birliği noktasında hızlı bir ilerleme yaşandı. Ocak ayında İdeasoft uygulamaları içerisinde Egaranti’de olacak. Bu gelişme, firmaların  çok daha hızlı ve kolay bir şekilde entegre olmasını sağlayacaktır.
 • Egaranti kullanıcı uygulamasını, App Store ve Google Play Store’da canlıya alındı. Böylelikle kullanıcılar, ister mobil’den ister web’den egaranti’yi rahatlıkla kullanabileceklerdir.
 • Aralık ayında Lamy markası ile anlaşma sağlandı.
 • Bu ayda anlaşılan markalar ve satıcıları dahil olmak üzere toplamda 21 farklı pazar yeri entegrasyonunu aktifleştirildi.
 • Teknik servis noktasındaki işbirlikleri için aralık ayında Tekservis ve Servissoft firmaları ile görüşüldü. Karşılıklı olarak her iki taraf içinde faydalı olacak entegrasyon planı oluşturuldu. 
 • Ürün geliştirme tarafında ''Geri Bildirim Formları'' ve ''Garanti Takip '' sürecini firma paneli içerisinde aktif hale getirildi.
 • Aralık ayında, yine istekleri üzerine 1 Küresel VC fonu ve 5 Ulusal VC fonuyla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
 • Başlangıç yapılan 13 aydan bu yana 0₺ reklam harcaması ile rakamaların büyütüldüğü Egaranti’de, 2023 itibariyle reklam çalışmalarına başlanacaktır.
 • Web sitesi trafiği bir önceki aya göre %165 arttı ve 24 kişi e-posta adreslerini gönderdi.

Ocak 2023 Güncelleme Raporu:

 • Ocak ayında geliştirici ekibe Sr. Software Developer olarak Cengiz dahil oldu.
 • Ocak ayı sonu itibariyle 12 marka ile canlı bir durum bulunmaktadır. Ve yine 9 marka ile POC test sürecimiz devam etmektedir. Bu ay, entegrasyon sürecine başlanılan markalar arasında Fakir, Braun, Delonghi, Aygaz, Casio(Ersa Saat) Doğtaş, Kelebek Mobilya firmaları bulunmaktadır.
 • Ocak ayında İdeasoft uygulamaları içerisinde Egaranti’de olacağı söylenmişti. https://apps.ideasoft.com.tr/e-garanti-entegrasyonu  ile tüm çalışmalar tamamlandı. 
 • Egaranti kullanıcı uygulamasını, App Store ve Google Play Store’da canlıya alınmıştı. 
 • Bu ayda anlaşılan markalar ve satıcıları dahil olmak üzere toplam da 21 farklı pazar yeri entegrasyonunu aktifleştirildi. 
 • Sigortacılık noktasındaki işbirlikleri için Trendyol Sigorta ve Cardif firmaları ile görüşüldü. Şubat ayı içerisinde başlanması hedeflenen entegrasyon planı oluşturuldu. 
 • Kumtel, Simfer, Femtaş ve Dormir Yatak firmaları ile birebir görüşmeler gerçekleştirildi. 
 • Dijital iş birliklerini arttırmak adına, 26-27-28 Ocak tarihlerinde mobilfest’te bulunuldu. 
 • Bu ay 4760 tekil ziyaretçi siteyi ziyaret etti ve 24 kişi e-posta adreslerini gönderdi.

Şubat 2023 Güncelleme Raporu:

 • Şubat ayında Fakir Ev Aletleri - Braun - Delonghi - Guess - Micheal Kors  markalarının online kanallarında canlıya geçildi. Geliştirilen yeni yapı ile de tüm kanallarda Egaranti, önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlıyor olacak.
 • Bu ayda Ebebek, Borusan Otomotiv, Xiaomi Türkiye, Dijitsu, SSH (Silverline), Afara Teknoloji, Tartan Design, Toprak Mekatronik firmaları ile birebir görüşmeler gerçekleştirildi. 
 • Şubat ayında, T-soft uygulamaları içerisinde Egaranti’de olacağı belirtilmişti. https://www.tsoftapps.com/egaranti Tüm çalışmalar tamamlandı.
 • Bu ay da Kosgeb’in 300.000₺’lik İleri Girişimcilik Desteğine hak kazanıldı.
 • Dijital iş birliklerine bu ay da bir yenisi daha eklendi. Müşterilerin kendi marka başlıkları ile SMS ve E-Posta gönderebilmeleri için, dünya’nın en büyük iletişim (SMS - MMS) servislerinden Infobip ( https://www.infobip.com/ ) ile iş birliği çalışmaları tamamlandı. Egaranti firma paneli içerisinde canlı durumdadır. İş birliğinin  ilk kullanıcısı da Fakir Ev Aletleri oldu.
 • Pazarlama çalışmalarına katkı sağlama amacıyla, bu ayda 12 farklı video içerik üretimi gerçekleştirildi. 

Mart 2023 Güncelleme Raporu:

 • Mart ayında Casio, Burberry, Swiss Military gibi birçok markanın distribütörü olan Ersa Saat ile çalışmaya başlanıldı. 
 • Yine bu ayda Dijitsu markası ile canlı hale geçildi. Buradaki çalışma süreci Egaranti için önemli bir dönüm noktası olacaktır. 
 • Bu ayda; Fantom, Kumtel, Luxell, King, Omix, Wiserol, Hiking, Formet, AGT, Sunny, Orca, Scrikss, Vavacars, Saray Metal, Motorfan, Adlema, Woxis, Retinow, Viomi Türkiye, Kozalak, Kubeshphere firmalarıyla birebir görüşme gerçekleştirildi..
 • Bu ayda sistem üzerinden +10.000 garanti aktarımı gerçekleşti.
 • Nisan ayı içerisinde günlük +1.000 garanti aktarımına ulaşmayı hedeflenmektedir.
 • Mart ayında, yatırımcılar ve pazarlama tarafında çok önemli bir güç  olan Yiğit Çallı ile pazarlama planları üzerine uzun mesailer gerçekleştirildi.
 • Mart ayı Egaranti'nin, dijital pazarlama kanalında ilerlediği bir ay oldu. Ekipten Sinan’ın liderliğinde, influencer marketing / pazarlama için 4 farklı çalışma gerçekleştirildi. Toplamda 400.000 kitleye erişim sağlandı. Bu çalışmada, CAC / Kullanıcı edinme maliyeti oldukça memnun edici seviyededir.
 • E-Ticaret altyapısı entegrasyon süreci için Ticimax firması ile mart ayı başında birebir görüşme gerçekleştirildi.
 • Sigortacılık noktasındaki işbirlikleri için bu ay da Techpo firması ile görüşüldü. Mayıs ayı içerisinde başlanması hedeflenen entegrasyon planı oluşturuldu.
 • İş birliklerini arttırmak adına, 12 Mart tarihinde Tüyap Host İstanbul fuarına katılındı.
 • Mart ayında, istekleri üzerine 3 ulusal VC fonuyla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

Nisan 2023 Güncelleme Raporu:

 • Nisan ayı içerisinde, firma sayısında %38 artış sağlandı.
 • Nisan ayında Egaranti platformunda 20.000+ garanti belgesi aktarımı gerçekleşti. 
 • Şubat ayında canlıya alınan Ideasoft Apps üzerinden Nisan ayında tam 14 yeni firma dakikalar içinde Egaranti’yi canlıya aldı.
 • Mart ayında başvurulan ulusal hızlandırma programı, Yapı Kredi Fast FRWRD‘a kabul alındı. Bu program 2 Mayıs’ta başlıyor ve 8 hafta sürecek. Alınacak eğitimler ve mentörlüklerin yanı sıra, program sayesinde Koç Grubu içerisindeki firmalarla POC yapılması hedeflenmektedir. 
 • Nisan ayı içerisinde ürün geliştirme süreci hızla devam etti. Kullanıcı / tüketici uygulaması içerisinde kampanyalar ve reklam alanı canlıya alındı. Bu sayede iş birliği içerisinde olunan firmalar dahil, Egaranti’yi kullansın veya kullanmasın tüm markalar için güçlü bir pazarlama alanına dönüşüm gerçekleştirildi.
 • Firmaların, müşterilerine anket düzenleyebildiği formlar alanını panel.egaranti.com üzerinde aktif hale getirildi.
 • Nisan ayında 7 ulusal ve 2 küresel VC fonuyla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
 • Nisan ayında Mart ayına göre %450 artış ile 49.700 tekil ziyaretçi siteyi ziyaret etti ve 104 kişi e-posta adreslerini gönderdi.
 • Egaranti Linkedin hesabında 3.000 takipçiye ulaşıldı.
 • İçerik stratejimizin bir parçası olarak, garanti süreçleri konusunda 8 blog yazısı oluşturuldu.

Mayıs 2023 Güncelleme Raporu:

 • Mayıs ayı içerisinde yeni kullanıcı kazanımında önceki aya göre %110 artış sağlandı.
 • Bu ay içinde 8 yeni marka ile daha çalışmaya başlanılarak toplam aktif marka sayımızı 57'ye çıkarıldı.
 • Mayıs ayında İdeasoft Apps üzerinden 4 farklı firma daha Egaranti'yi yükledi.
 • Mayıs ayında Borusan Otomotiv, Vivense, Arnica/Senur ve DJI Global firmalarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
 • İş birliklerini arttırmak adına Mayıs ayı içerisinde Migros ile birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
 • Haziran 15'i itibariyle günlük 3000 garanti aktarımına ulaşmak hedeflenmektedir. Böylece Egaranti, her ay 100.000 kişiye dokunuyor olacak. 
 • Bu ay, 16 ulusal VC fonu ve 8 melek yatırımcı olmak üzere toplamda 24 farklı yatırımcı ile görüşme gerçekleştirildi. 
 • Mayıs ayı içerisinde Yapı Kredi Fast FRWRD programında Invexen ile çok verimli bir dönem geride bırakıldı.
 • Bu ay egaranti kullanıcı panelinde 5 farklı markanın kampanyasını aktif edildi.
 • Bu ay 38.000 tekil ziyaretçi siteyi ziyaret etti ve 34 kişi e-posta adreslerini gönderdi.
 • İçerik stratejimizin bir parçası olarak, garanti süreçleri konusunda 5 adet blog yazısı oluşturuldu.
 • Bu ay 110.000₺'lik Usta-Öğretici desteğine hak kazanıldı.
 • Haziran ayı içerisinde dinamik ekibimize bir Frontend Developer dahil etmek istenilmektedir.
 • Mayıs ayı içerisinde 2. faz influencer pazarlama kampanysının çalışmalarını tamamlandı.

Haziran 2023 Güncelleme Raporu:

 • Haziran ayı içerisinde yeni kullanıcı kazanımında önceki aya göre %115 artış sağlandı.
 • Bu ay içinde, marka sayısında %45 artış sağlandı.
 • Bu Lamy, Montblanc, Proton, Terapi Duşakabin Sistemleri, Sizin Dükkan Mobilya, Photon, Myboxtech markaları ile canlı durumunda bulunulmaktadır.
 • Haziran ayında İdeasoft Apps üzerinden 4 farklı firma daha Egaranti'yi yükledi.
 • 8-9-10 Haziran tarihlerinde Worldef E-Ticaret fuarında Hepsiburada, Trendyol gibi partnerlerle birlikte Egaranti olarak yer alınıldı.
 • 9 Haziran tarihinde Koç Finans Demo Day programında sunum yapan 6 girişim arasında Egaranti de vardı.
 • 14 Haziran tarihinde Gaziantep’te bulunuldu. Mevcutta çalışılan Doğtaş firmasının davetiyle katılınılan organizasyonda; İstikbal, Bellona, Mondi, Yataş Group, Çilek Mobilya, Moda Life, Yatsan, Zebrano, Rapsodi, İşbir Yatak ve Kilim markalarının C level yetkilileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
 • Egaranti’nin Türkiye’de hızlı büyümesini gerçekleştirmek için bu ayda saha iş ortaklarını oluşturmaya başlandı. Ağustos sonu toplam hedef, e-fatura çözümlerinin satışlarında faaliyet gösteren 30 iş ortağı ile çalışmaya başlamaktır.
 • Bu ay, 8 ulusal / 3 küresel VC fonu ve 6 melek yatırımcı olmak üzere toplamda 17 farklı yatırımcı ile görüşme gerçekleştirildi.
 • Global arenada faaliyet gösterme amacıyla haziran ayında çalışmalara başlanıldı.
 • Haziran ayı içerisinde Yapı Kredi Fast FRWRD programını başarıyla tamamladndı.
 • Bu ay Egaranti kullanıcı panelinde 3 farklı markanın kampanyasını aktif edildi.
 • Bu ay 36.900 tekil ziyaretçi siteyi ziyaret etti ve 14 kişi e-posta adreslerini gönderdi.
 • İçerik stratejisinin bir parçası olarak, garanti süreçleri konusunda 5 adet blog yazısı oluşturuldu. 

Temmuz 2023 Güncelleme Raporu:

 • Egaranti, 2023 yılı için yatırımcılarına verdiği hedefe 2023’ün 7. ayında ulaştı.
 • Bu ay Thermo Pro, Veikk, Waterpulse, Zenom, Coprint 3D markaları ile canlı durumunda bulunulmaktadır.
 • Önceki ay yapılan şehir dışı firma ziyaretlerinin çıktıları alınmaya başlandı.. Haziran ayındaki Gaziantep seyahatinden sonra Kumtel, İhlas Ev Aletleri, İstikbal, Bellona, Divanev, Enza Home markaları ile kendi talepleri üzerine birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
 • Yurt dışı açılımı özelinde İngiltere’de şirket Temmuz ayı içerisinde açıldı. 
 • Temmuz ayı içerisinde, marka sayısında %42 artış sağlandı.
 • Bu ayın sonunda 2 büyük markanın Egaranti entegrasyon testlerini başarıyla tamamlandı. 
 • Temmuz ayında İdeasoft Apps üzerinden 5 farklı firma daha Egaranti’yi yükledi.
 • Bu ayda Aveon Sigorta, Quick Sigorta, HDI Sigorta, Ankara Sigorta, Turan App, F-Ray Teknoloji, Tamamlıyo, Mobilfon, Crowlink gibi potansiyel partner firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
 • Türk Telekom Ventures Hızlandırma Programına kabul alındı. 
 • Yapı Kredi FRWRD Hızlandırma Programı’nın Demo Day’ini 12 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi.
 • 13 Temmuz’da SaaStanbul etkinliğinde Egaranti’yi potansiyel partner ve yatırımcılara anlatma fırsatı yakalandı.
 • 19 Temmuz’da Albaraka Garaj Demo Day programında Egaranti’yi anlatıldı.
 • 27 Temmuz’da Ankara’da bulunuldu. Burada 2 farklı saha iş ortağı ile anlaşma sağlandı.
 • Egaranti’nin Türkiye’de hızlı büyümesini gerçekleştirmek için bu ay toplamda 7 farklı saha iş ortağı Egaranti’yi anlatmaya başladı.
 • Bu ayda, 8 ulusal / 2 küresel VC fonu ve 2 melek yatırımcı olmak üzere toplamda 12 birebir görüşme gerçekleştirildi.
 • Haziran ayında çalışmalarına başlanılan ve Egaranti’li markaların hem duyuru niteliğinde hem de pazarlama odağındaki içerik çalışmaları paylaşılmaya başlandı.
 • Egaranti olarak ekim ayında sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm odağında; sektördeki markaların ve bu alanda önemli çalışmalar yapan akademisyenlerin katılacağı bir webinar düzenlemek için çalışmalara başlandı.

Ağustos 2023 Güncelleme Raporu:

 • Ağustos ayında geliştirici ekibimize Backend Developer olarak Kadir, satış ekibimize ise Partnership Assistant olarak Bilge dahil oldu.
 • 1 Milyon₺ + Tübitak 1507 hibe desteğine hak kazanıldı.
 • Ağustos ayı içerisinde, Egaranti'li marka sayısında %44 artış sağlandı.
 • Bu ayda da 6 haneli ciro üretme başarısına devam edildi.
 • Ağustos ayında Fakir Ev Aletleri - Braun - Delonghi markalarının tüm mağazaları ile garanti entegrasyonlarını aktif hale getirildi Bu markalar ile bu ay içerisinde duyuru planlaması için çalışmalara başlandı.
 • Bu Montblanc, Omega, gibi 8 farklı önemli markanın Türkiye distribütörü Rotap Saat ile canlı duruma geçildi.
 • Yine bu ay, Baseus, Babyliss, Coway, Cuisinart, Laurastar, Melitta, Swirl, Qwetch, Veltia, Lion Quality markalarının online kanalları aktif hale getirildi.
 • Yeni metrik: Ağustos ayında 8 farklı firma web sitemiz üzerinden demo talebinde bulundu.
 • Bu ayda Samsung, KitchenAid, Raks Vantilatör, Sedona Bisiklet, Konyalı / Nacar Saat, Atongm Ev Aletleri, Türk Traktör, AGT markaları ile çalışma noktasında birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
 • Techpoint, Quick Sigorta, Ankara Sigorta, Acn Türk, HDI Sigorta ve Sipay gibi potansiyel partner firmalarla birebir görüşmelere devam edildi.
 • Bu ayda, 4 ulusal / 2 küresel VC fonu, 3 CVC fonu ve 5 melek yatırımcı olmak üzere toplamda 14 birebir görüşme gerçekleştirildi.
 • Ekim ayında sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm odağında webinar düzenleyeceğimiz Temmuz güncellemesinde iletilmişti. Webinar’ımızın ilk konuğu belli oldu.
  Fakir Elektrikli Ev Aletleri, Dijital Dönüşüm Müdürü - Ali İlker Yüceer

Eylül 2023 Güncelleme Raporu:

 • Eylül ayında geliştirici ekibe Software Developer olarak Hilmi dahil oldu.
 • Ev temizliği alanında uzmanlaşan ve 100’ü aşkın ürün çeşidi ile Bissell Türkiye artık Egaranti’de. 
 • Eylül ayı içerisinde, marka sayısında %34 artış sağlandı.
 • Bu ay İdeasoft Apps üzerinden 4 farklı firma daha Egaranti’yi yükledi.
 • Eylül ayında; Yamaha Motor, Boyser, Groupe SEB, Vestel, Arçelik, DJI Türkiye, Sinbo, King, Pavo, Garantili firmaları ile çalışma noktasında birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
 • Elektronik sektöründe önemli markaların teknik servis hizmetlerini üstlenen HTS Teknik Hizmetler ile işbirliği amacıyla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
 • 14-17 Eylül tarihlerinde MOBISAD-IMEX Fuar'ında bulunuldu. 150'yi aşkın potansiyel müşteri adayıyla tanışıldı.
 • Yine aynı tarihlerde TÜYAP İstanbul'da gerçekleştirilen Zuchex fuarında bulunuldu. Hem çalışılan markaların hem de yakın zamanda Egaranti'ye dahil edilecek markaların stantları ziyaret edildi.
 • Dijital dönüşüm webinar'ının hazırlıklarını tamamlandı.
 • Bu yıl 2-3 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen uluslararası teknoloji konferansı EMERGE Istanbul için hazırlıklarımızı tamamlandı. Etkinlikte sunum yapacak final girişimleri arasında Egaranti de var.
 • Bu ay ürün geliştirme sürecinde servis talep aktivasyonunu canlıya alındı. Bu aktivasyon sayesinde markalar, hali hazırda kullandığı farklı ürün ve servislere yönlendirme yapabiliyor olacaklar.

Ekim 2023 Güncelleme Raporu:

 • EIsıtıcı, barbekü ve kamp malzemeleri gibi sahip olduğu 100’den fazla elektronik ürün çeşidi ile Aygaz A.Ş. artık Egaranti’de. 
 • Bu ay da 18 yeni marka ile canlıya çıkarak toplamda 104 farklı marka Egaranti'li markalar arasında yerini almış oldu.
 • Ekim ayında; Simfer Türkiye, Nacar Saat, Nell Grup, Markam, Garantili, Beebird ve X Level markaları ile test aşamasına geçildi.
 • Bu ay içerisinde, marka sayısında %28 artış sağlandı.
 • Ekim ayında; Xiaomi Türkiye, Tecno, Groupe SEB, Vestel, Teknosa, Kumtel ve Şevval Makine firmaları ile çalışma noktasında birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
 • Fakir Hausgerate markası ile çalışmanın duyurularını ekim ayının 2. haftasında çıkılmış olacağı belirtilmişti. Ayrıca firmanın marka ekibiyle farklı reklam ve duyuru çalışmalarına da ekim ayında devam edildi.
 • Bu ay, marka sayılarını arttırma amacıyla e-fatura gibi birçok farklı dijital çözümü bünyesinde barındıran Logo Yazılım ile ilerleme toplantıları gerçekleştirildi.
 • Elektronik sektöründe önemli markaların teknik servis hizmetlerini üstlenen Fieldco ile iş birliği amacıyla birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
 • Ticimax, Pavotek, Branchsight, Quick Sigorta ve Ekspar gibi potansiyel partner firmalarla birebir görüşmelere devam edildi.
 • Global bağlantıları arttırmak amacıyla 2-3 Ekim tarihlerinde EMERGE Istanbul’da bulunuldu.
 • 10 Ekim tarihinde CMO Summit etkinliğinde bulunuldu. Birçok farklı markanın pazarlama liderleri ile tanışma fırsatı yakalandı.
 • Sürdürülebilirlik odağındaki ilk Egaranti webinar yayınını 12 Ekim tarihinde başarıyla gerçekleştirildi.
 • Türkiye'nin lider girişimcilik ve teknoloji konferansı Webrazzi Summit 2023'te Egaranti olarak yer alındı.
 • 28 Ekim tarihinde gerçekleşen ve girişim ekosisteminin önemli isimlerinin yer aldığı Startup Teknoloji Kahvaltı Buluşmaları'nda Egaranti olarak yer alındı.
 • Egaranti gerçekleştireceği yeni yatırım turunda taahhütleri almaya başladı.
 • Ürün geliştirme sürecinde Egaranti, 10 ayı aşkın süredir tüm sistemlerini ölçeklenebilir bir yapıya kavuşturmak için ayrı bir yapı geliştirmeye başladı.

 

Pay Satış Ekranı
Fonlama Hedefi
18.000.000
Mevcut Yatırımcı Sayısı
697
Alınan Yatırım
18.265.700
Ortalama Yatırım
26.206
En Yüksek Yatırım
6.000.000
Nitelikli Yatırımcı
179
Nitelikli Yatırımcı Oranı
%25.681492109038736
Pay Arz Oranı
%12
Fonlama Başlangıç Tarihi
27.11.2023
Fonlama Bitiş Tarihi
29.12.2023
Finansal Tablolar
Eklenmiş herhangi bir bilanço bulunmamaktadır
Ürün ve Servisler
Kampanya ya ait, bu alanda herhangi bir içerik bulunmamaktadır.
Pazar/Rekabet/Hedef Kitle
Kampanya ya ait, bu alanda herhangi bir içerik bulunmamaktadır.
S.S.S
Kampanya ya ait herhangi bir soru bulunmamaktadır.
Güncellemeler
Proje güncellemesi bulunmamaktadır. Güncellemeler bu sayfada duyurulacaktır.
Yorumlar
Girilen herhangi bir soru bulunamadı.
Şirket Bilgileri
Şirket Bilgileri
Şirket Unvanı
EGARANTİ TEKNOLOJİ ARACILIK VE TİCARET
Yönetim Kurulu Başkanı/Yetkili
Kamil Kınacı
Şirket Çalışan Sayısı
2-10
Şirket Adresi
İstanbul
Ortaklık Yapısı
Ortaklık Yapısı
Kamil
%51.94
Kurucu Ortak & CEO
Halil
%2.59
Kurucu Ortak & COO
Mehmet
%32.03
Kurucu Ortak & CMO
Ekip
Ekip
Halime Bilgehan Arısoy
Growth Manager
Murat Terzioğlu
CTO
Oğuzhan Erçelik
Software Developer
Umut Keskin
Frontend Developer
Özge Demirbaş
Ürün Tasarımcısı
Kadir Taban
Backend Developer
Mehmet Hilmi Emel
AI Developer
E-postanızı bırakın, yeni fırsatlardan ilk sizin haberiniz olsun!