Ücret ve Kesintiler

 

Ücret ve Kesintiler

Kampanyalara pay alımı için yatırımcıların ödedikleri tutarlar emanet yetkilimiz Takasbank nezdinde bloke edilir. Kampanyanın fon toplama süresince kampanyanın başarılı veya başarısız olarak tamamlanması aşamasına kadar geçen sürede toplanan fon tutarlarına nemalandırma yapılmaz. Bu husus Platform’a üye olurken imzalanan Üyelik Sözleşmesi’nde açıkça yatırımcı tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir.

Kampanya’nın başarılı olup olmamasına bakılmaksızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu, en başta talep edilen fonun (ek fonlama olması durumunda dahil edilmemektedir) binde 1’i + KDV oranında ücret alacaktır. İlgili ücret, girişim şirketi / girişimciler tarafından karşılanacaktır.

Kampanya’nın başarılı olup olmamasına bakılmaksızın, Takasbank, toplanan fon tutarının binde 3’ü + BSMV oranında ücret alacaktır. İlgili ücret, girişim şirketi / girişimciler tarafından karşılanacaktır.

Kampanya sonrasında elde edilen fondan Platform Kullanım Ücreti olarak varsa ek satış dahil toplanan fonun BSMV hariç %10’u fatura karşılığında Proje Sahibi Girişim Şirketi veya gerçek kişi Girişimci’nin kampanyadan elde ettiği tutar ile kurması gereken şirket tarafından İnfo Yatırım’a ödenecektir.

Kredi Kartı ile yapılan pay alım ödemelerinde %3,199 oranında işlem ücreti ödeme hizmeti sunan kuruluşça işlem esnasında yatırımcılara yansıtılacaktır. Ödeme Sistemleri Kullanım Ücreti olarak kesilen bu tutar Kampanya’nın başarılı şekilde tamamlanıp tamamlanmamasından bağımsız olarak yatırımcılara iade edilmeyecektir.

Kampanya hazırlık sürecinde ve/veya sonrasında Platform veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından sağlanıp Proje Sahibi tarafından kabul edilen giderler Girişim Şirketi tarafından fatura karşılığı ödenecektir.

Kampanyaların platformda listelenmesi için başvuru esnasında 5.250 TL (BSMV dahil) Listeleme Ücreti Proje Sahibi tarafından İnfo Yatırım’a ödenir.

2024 Yılı için Üyelik Ücretleri alınmamaktadır.

MKK, Takasbank veya diğer üçüncü şahıs ücretlerinde değişiklik yapılması halinde bu ücretler aynen yansıtılacaktır. Ayrıca İnfo Yatırım platform nezdindeki ücretlendirmeyi, üçüncü taraflara ödenecek komisyon ve işlem ücretlerini değiştirme hakkını haiz olup, değişiklikler aynı şekilde Platform internet sitesinde yayımlanacaktır.

 

Fon Tutarının Nemalandırılmasına İlişkin Bilgi

Startup Burada Paya Dayalı Kitle Fonlaması Platformu tarafından gerçekleştirilecek Paya Dayalı Kitle Fonlama Faaliyetlerinde, toplanan fon tutarı emanet yetkilisi İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından nemalandırılmayacaktır.

 

E-postanızı bırakın, yeni fırsatlardan ilk sizin haberiniz olsun!